Ministerie

Maandag 9 januari komen de (nu nog) drie predikanten, die samen het ‘ministerie’ (d.i. ‘de dienaren (van het Woord’)) vormen, weer bijeen voor een studieochtend. We bespreken een gedeelte van het boek van dr. Kees van Ekris over het preken in deze tijd. Mooi om dit met elkaar te doen.