Ministerie

Bij het woord ‘ministerie’ denk je al gauw aan een departement in ‘s-Gravenhage. Maar ook in Sliedrecht hebben we een ministerie. Het woord ‘minister’ betekent ‘dienaar’. De Haagse ambtsdrager is van oudsher een ‘dienaar van de Kroon’. In de kerk kennen we bijzondere ‘dienaren’, de ‘dienaren des Woords’. Als zij bijeenkomen, houden zij een ministersvergadering, komt het ‘ministerie’ bij elkaar. Er wordt wel eens gesproken over het ‘ministerie van predikanten’, maar dat is een rare, onjuiste uitdrukking.
Hoe het ook zij: we komen op vrijdagmorgen 2 juni om 09.00 uur in de pastorie aan de Tolsteeg als ministerie samen. Onder meer bespreken we een hoofdstuk uit het boek van Eugene H. Peterson, ‘Onder de wonderboom. Het boek Jona als een midrasj over pastoraal werk’.