Ministerie

Momenteel moet Hervormd Sliedrecht het nog doen met drie predikanten. Binnenkort hopen we de vierde te verwelkomen.
Ook hij zal dan deel uitmaken van het ‘ministerie’. Op gezette tijden komen we samen voor bespreking van zaken die onze hele gemeente aangaan. Maar ook geven we ruim aandacht aan gebed en studie. Dinsdag 29 november om 10.00 uur maken we een begin met de bespreking van het boek van dr. Kees van Ekris over de prediking in deze tijd. We hopen dat dit ons zal helpen bij de diensten en onze gemeente in den brede hiervan profijt zal hebben.