Ministrycursus: Leer ons bidden

Dit was de vraag van de discipelen aan Jezus. En Hij gaf ze onderwijs. Ook nu leeft die vraag nog steeds. Daarom willen we ons er in verdiepen en ons laten onderwijzen. Vandaar dat de evangelisatiecommissie de Ministry-cursus aanbied. Ministry betekent letterlijk ‘bediening’, het staat voor bidden MET iemand, zegenend bidden. We leren in de cursus voor iemand (die er bij is) te bidden, hem of haar bij God te brengen. En te luisteren wat God tegen hen zeggen wil. Dus ‘bidden in de kracht van de Heilige Geest’. De cursus wordt gegeven op 5 maandagavonden, namelijk 15 en 22 januari, 5, 12 en 19 februari, in de Maranatha kerk. De kosten zijn € 25,-. Opgeven bij Frans Willemsen, 0184 415506 of f.m.willemsen@filternet.nl. Mochten de kosten een probleem zijn, laat het weten, want dat mag niet de reden zijn om niet mee te doen.