Missionaire Doelcollecte – Diaconie voor Rotterdam

Samen met de Zendingscommissies van Wijken 1-2 en Wijken 3-4 stellen wij graag de opbrengst van de diaconale collecte beschikbaar voor ondersteuning van diaconale doelen in Rotterdam. Voor de Wijken 1-2 zal het Project Goud van Noord worden ondersteund. Goud van Noord is een diaconale stichting die zich inzet voor kansarme medemensen in Rotterdam Noord. Goud van Noord wil helpen om de talenten van ieder mens te ontwikkelen. Momenteel zijn in het dichtbevolkte Rotterdam Noord zijn de gevolgen van de coronacrisis ook duidelijk zichtbaar. Er heerst veel onzekerheid en onmacht. Er zijn gezinnen in armoede die behoefte hebben aan extra steun. Bij diverse mensen zijn de inkomsten sinds kort weggevallen, waardoor zij in acute nood zijn gekomen. Bij Goud van Noord kunnen deze mensen terecht voor hulp, ondersteuning en bemoediging (o.a. met ‘Goud op Zondag’).

 

Voor de Wijken 3-4 zal Seinpost Slinge worden ondersteund. De Zendingscommissie mocht de volgende informatie ontvangen: “Sinds de eerste persconferentie van premier Rutte is Seinpost helemaal dichtgegaan. Aan de maatschappelijke kant betekent dit dat alle activiteiten zijn gestopt, behalve het maatschappelijk werk, dat van huis uit en via telefonisch contact wordt verzorgd. Na een paar weken zijn de maaltijden weer opgestart. Deze voorzien in een behoefte omdat mensen aan de onderkant van de samenleving als eerste last hebben van beperkende maatregelen. Natuurlijk kunnen mensen voor de maaltijden niet samenkomen, dus worden de maaltijden bezorgd. Een tijdje later is ook de tienerclub op digitale weg weer verdergegaan. Op dit moment wordt er gekeken hoe enkele activiteiten, met name voor de kinderen (club en huiswerkbegeleiding) weer kunnen worden opgestart. Voor de kerkelijke kant is het gebrek aan contact een groot gemis. Veel mensen zijn vanuit een positie van eenzaamheid of problematiek bij Seinpost terechtgekomen en voelen zich daar nu weer in teruggezet. Gelukkig hebben we geen mensen die door het corona virus ziek geworden zijn. “ Ook Seinpost Slinge heeft haar weg gevonden via telefonische hulpverlening en via YouTube. De 1,5 meter bijeenkomsten zijn in voorbereiding. Ook in het zuidelijke deel van Rotterdam zijn de financiële gevolgen van de Coronacrisis voelbaar.

Uw collectegift  kunt u overmaken via de website van www.hervormdsliedrecht.nl onder  vermelding  van Diaconie voor Rotterdam. Vermeldt graag ook de keuze 1-2 of 3-4 of selecteer deze mogelijkheid . Bidt en geeft u voor onze medemensen in Rotterdam? Wij vragen ook uw gebed voor het werk van onze Zendingscommissies.