Moderamen Algemene Kerkenraad

Ter voorbereiding op de vergadering van de Algemene Kerkenraad komt maandag 19 juni om 16.00 uur in het Dienstgebouw zijn moderamen bijeen.