Moderamen Algemene Kerkenraad

Op woensdag 4 oktober komt om 16.00 uur in het Dienstgebouw het moderamen van de Algemene Kerkenraad bijeen. Dit ter voorbereiding op de kerkenraadsvergadering een week later waar de begroting voor het komende jaar op de agenda staat.