(Moderamen) Algemene Kerkenraad

Het moderamen van de Algemene Kerkenraad vergadert maandag 15 mei om 19.30 uur in het Dienstgebouw ter voorbereiding van de kerkenraadsvergadering op donderdag 25 mei om 19.45 uur, eveneens in het Dienstgebouw.