Moderamina wijken 1 en 2

Moderamina wijken 1 en 2
De moderamina van onze beide wijkkerkenraden komen donderdag 13 april om 20.00 uur bijeen om een aantal lopende zaken door te nemen. In het bijzonder zullen we ons buigen over de verkiezing van nieuwe ambtsdragers die eind van dit kalenderjaar weer gestalte zal krijgen.
Hierbij realiseren we ons dat met name in wijkkerkenraad 2 al drie vacatures in de vorige ronde niet konden worden ingevuld.
En dat is niet bevorderlijk voor de samenhang en de opbouw van de gemeente. Bidt u mee om wijsheid?