Moderamina wijkkerkenraden 1&2

De twee predikanten, de twee scribae en de twee praesides van onze beide wijken komen voor een informele ontmoeting  maandag 4 oktober samen. Het is goed elkaar eens op een andere wijze te spreken en zodoende de onderlinge banden, vooral met het oog op
het gemeentezijn, te versterken.