Moederkring ‘Op weg met de ander’

Op 26 januari 2016  hopen we  weer een bijeenkomst te houden van moeders van een kind met een handicap.

Deze morgens zijn bedoeld om met elkaar onze zorgen en vreugden te delen. Bent u nog nooit geweest, dan is dat geen probleem; u kunt zich gerust aansluiten in de kring. We weten dat het voor velen een bemoediging is om te spreken over herkenbare situaties in gezin en dagbesteding.

U bent van harte welkom in zaal Bovendijks van de Grote Kerk in Papendrecht. We beginnen om 09.30 uur en proberen af te sluiten  rond 11.30 uur.

Wilt u meer informatie, bel gerust 0786157058 of 0786156596.

Een hartelijke groet,

Lies van Vliet en Marjan Rietveld