Nacht van gebed [Efeze 6:10-18]

De nacht van 30 april op 1 mei is al eeuwenlang een bijzondere nacht. In deze nacht komen mensen massaal bijeen om de satan te vereren en Jezus Christus en Zijn gemeente en Zijn heilsplan te vervloeken. Dit is de zogenaamde Walpurgisnacht.

Christenen doen er goed aan om in deze nacht te waken in plaats van te slapen. Dit zeker niet uit paniek, angst, of intimidatie. Jezus is immers Overwinnaar en ‘heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is!’ Wel om het positieve tegenover het negatieve te stellen en om te werken als een antigif.

Ons voorbeeld bij uitstek, de Here Jezus, zocht de stilte van de nacht op en kon zich zo beter concentreren (Luc. 6:12). De eerste christenen volgden zijn voorbeeld (Hand. 12:12).

Laten ook wij als christenen uit Sliedrecht op de knieën gaan om een biddende en strijdende Kerk te zijn en om God groot te maken!  Hierbij nodigen wij u van harte uit om samen te waken en te bidden in de nacht van 30 april op 1 mei.

Discipelschap in de praktijk

30 april starten we om 23.00 de gebedsnacht met een welkomstwoord en zingen we met elkaar.
We zullen bidden voor gezinnen en huwelijken, kerkelijke gemeentes en christelijke leiders, evangelisatie en zending, Israël, vervolgde christenen en vrede in de wereld.

Na een uur komen we weer bij elkaar om God te danken met een lied.
Dit zal elk uur herhaald worden tot de laatste groep die start om 6.00.
De tijden zijn als volgt:

23.00 – 0.00
0.00 – 1.00
1.00 – 2.00
2.00 – 3.00
3.00 – 4.00
4.00 – 5.00
5.00 – 6.00
6.00 – 7.00

U kunt aan het begin van ieder uur aanschuiven,  deelnemen aan meerdere gebedsuren is natuurlijk mogelijk!

Strijdt u mee in gebed?

Namens commissie GemEENte zijn:
Robert de Wee (r.dewee@live.nl)
Kees Roest (keesenjosine@hotmail.com)