Nieuwe hemel en nieuwe aarde

Een heel mooi onderwerp staat op het programma bij de lidmatenkring ‘Maranatha’ die vrijdag 10 januari om 20.00 uur voor het eerst in het nieuwe jaar bijeenkomt in de Maranathakerk. Nadat we ons eerder verdiepten in de thema’s ‘Duizendjarig Rijk’ en ‘Opname van de gemeente’ bezinnen we ons nu in de betekenis van de verwachting van ‘de nieuwe hemel en de nieuwe aarde’. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Wat kunnen we daarvan verwachten? Wat zullen we daar doen? Is er een nieuwe hemel nodig?
Kortom: vragen te over. Leidraad voor ons gesprek zijn de hoofdstukken 21 en 22 van het bijbelboek Openbaring.
Ik zou me kunnen voorstellen dat ook niet-leden van deze kring interesse voor dit onderwerp hebben. Ook die zijn van harte welkom.