Ochtend + Avondkring “Vrouwen rondom de Bijbel”

Op donderdag 21 januari 2016 wordt een gezamenlijke  open verenigingsavond gehouden in de Maranathakerk. De koffie staat klaar vanaf 19.15 uur. We beginnen om 19.30 uur. Mevrouw drs. Alie Hoek-van Kooten spreekt dan over het thema ‘Etiquette’. Met dit thema wil zij ons praktisch toerusten. Zij doet dit door middel van een PowerPointpresentatie.  Mevrouw Hoek  ziet etiquette als kleine ethiek van goed gedrag. Van harte nodigen wij leden, verenigingen, kringen en overige belangstellenden uit voor deze open verenigingsavond. Hartelijk welkom!