[OdS] Mannenvereniging

Februari was alweer over de helft bij onze laatste vergadering op de 15e. J. de Jager leidde het 3e visioen van Zacharia in: ‘De man met het meetsnoer’. Jeruzalem zal dorpsgewijs – zonder muren – bewoond worden. Zo groot zal het nieuwe Jeruzalem (beeld van de nieuwe aarde) zijn. Ook de gelovigen uit de heidenvolken zullen daarin hun plaats krijgen: een menigte die niemand tellen kan. Heeft de gemeente van nu een ‘muur’ nodig? Ja en nee. Ja, omdat we altijd alert moeten zijn op schadelijke invloeden van buitenaf. Belangrijk blijft een bijbelgetrouwe verkondiging. De zgn. kleine traditie kan zo’n muur zijn en zeker ook de belijdenisgeschriften. Nee, geen muur, omdat de Heere Zelf haar muur is.

Onze volgende bijeenkomst hopen wij te beleggen op de 1e maart met als inleider A. Vastenhout over Openbaring 6; Hervormde Vaan nr. 8 oktober 2022, blz. 7-10. Locatie: kleine zaal naast de consistorie in de Maranatha Kerk. Hartelijk welkom weer iedereen!