[OdS] Mannenvereniging

We zien er naar uit! Na een onderbreking van ruim een half jaar willen we weer een start maken met onze bijeenkomsten. Wel op een andere plaats en een andere tijd dan voorheen. Om gezien het bezoekersaantal te kunnen voldoen aan eisen van ventilatie en stoelopstelling hebben we als bestuur gekozen voor de zaal van het CJMV-gebouw, Stationsweg 29. Tot en met december 2020 op donderdagavond en vanaf januari 2021 weer op de woensdagavond. Voorts gebruiken we de garderobe niet en hangen we onze jassen over onze stoel in de zaal. Fietsen NIET voor het gebouw, graag naast het gebouw of achterom achter het hek.

We houden rekening met de 1,5 m afstand en zingen niet.

Op D.V. donderdag 17 september hoopt A. Hofman voor ons Psalm 130 in te leiden. Een lied uit de diepte! Maar ook met uitzicht en hoop op de HEERE, want bij Hem is veel verlossing.

Zie ook de Hervormde Vaan no. 1-2019, of het archief op de website van de Hervormde Mannenbond.

Laten genoemde beperkingen ons er niet van weerhouden om bij elkaar te komen. Mogen de zieken onder ons bemoedigd worden met de woorden uit de berijming: ‘Ik hoop in al mijn klachten, op Zijn onfeilbaar Woord, Mijn ziel vol angst en zorgen, wacht sterker op de Heer’. Leden en ook belangstellenden weer hartelijk welkom.