[OdS] Mannenvereniging

Tijdens onze bijeenkomst van de 9e november maakten wij een begin met het bestuderen van de profeet Zacharia, een altijd weer boeiende profeet, wat dan ook een levendige bespreking opleverde. Wij wisselen deze profeet af met het laatste Bijbelboek. Op de 23e november hopen wij weer bij elkaar te komen. P. Cinjee hoopt dan voor ons Openbaring 1: 9-20 in te leiden. De leesstof staat in het mei/juni nummer van 2022 van de ‘Hervormde Vaan’ op blz. 7 t/m 10. Iedereen is weer van harte welkom in de Maranatha Kerk, Lijsterweg 2.

We beginnen om 19.45 uur. In ons bestuur hebben onlangs enkele wisselingen plaatsgevonden. P.J. Kraaijeveld werd algemeen bestuurslid. W. de Munck hanteerde tien jaar het toetsenbord als secretaris en trad af wegens persoonlijke redenen. Wij danken hem voor de nauwgezette manier waarop hij al die tijd het secretariaat beheerde. Ondergetekende heeft zijn taak overgenomen.

Het mailadres jan.vanwijk@hervormdsliedrecht.nl wordt weer geactiveerd.