[OdS] Mannenvereniging

Wij hebben op de 23e november elkaar weer ontmoet als ‘mannen van Sliedrecht’, niet om te baggeren, maar om te graven in Gods Woord, zoals dat staat in Openbaring 1: 9-20. P. Cinjee had zich daarin verdiept als inleider. Daarna volgde de bespreking van de inleiding. Aan de orde kwam o.a. het spreken van de apostel c.q. de ambten tegenover de gemeente(n). Verder was er een discussie over sabbat en zondag, altijd weer een netelig onderwerp. Ook de kerkelijke verdeeldheid kwam aan de orde. Daarover wordt vandaag veel gedacht en geschreven, maar van eenheid op dat gebied is nog lang geen sprake, al zijn er plaatselijk wel initiatieven van kanselruil. En er zijn in onze regio vormen van samenwerking tussen de kerken op het sociale vlak. Ten slotte: hoe denken wij over de toekomst, gezien de spannende tijden die wij beleven? Is er angst – hoe staat de jonge generatie hierin? Volgens verschillende onderzoeken leven er onder jongeren veel zorgen over de toekomst.

Hoe gaan we daar als oudere generaties mee om?

Op de 7e december hopen wij weer bijeen te komen.

A. Hofman zal dan Zacharia 1: 7-17 aan de orde stellen.

Onderwerp: Het eerste visioen dat de profeet kreeg – de Man op het rode paard. Hartelijk welkom weer iedereen, ook al ben je (nog) geen lid.

Het mailadres van de secretaris is geactiveerd.

J.M. van Wijk.