[OdS] Mannenvereniging

Opnieuw willen we gaan luisteren naar een Psalm. Van de Psalmen merkt Bonhoeffer op ‘dat dit bijbelboek het leerboek is voor de kinderen om de taal van God te leren: het oefent ons in het bidden, in het spreken tot God en het scherpt ons oor voor de aanspraak van God. De Psalmen reiken ons woorden aan voor de omgang met God en reiken ons die aan als we niet weten wat we bidden zullen’. Op D.V. woensdag 5 februari hoopt P. Cinjee een inleiding te houden over Psalm 72. Een Psalm met een messiaans karakter. ‘Laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden’. We beginnen om 19.45 uur in de benedenzaal van het Dienstgebouw naast de Grote Kerk. Leden en belangstellenden zijn weer hartelijk welkom.