Onderbouw huiscatechese wijken 1 en 2

Woensdagavond 1 februari komen de huiscatecheten van de onderbouwgroepen om 19.30 uur bij elkaar in het Dienstgebouw om de twee volgende thema’s met elkaar voor te bereiden. (MHV)