Ontmoeting wijkpredikanten en jeugdouderlingen

Op dinsdag 11 april is er een ontmoeting van de predikanten en jeugdouderlingen van onze beide wijken. Het is goed om eens met elkaar van gedachten te wisselen over het jeugdwerk, hoe dit gestalte krijgt en hoe we elkaar hierin kunnen assisteren en opscherpen.