Ontmoetingsavond nieuw ingekomen gemeenteleden 1 en 2

Het is al enige tijd geleden dat er voor het laatst een kennismakingsavond voor nieuw ingekomen gemeenteleden werd georganiseerd. Daarom willen we als gezamenlijke kerkenraden nu alle nieuw ingekomen gemeenteleden hartelijk uitnodigen voor een informele ontmoetingsavond. Op donderdagavond 22 september vindt dit moment plaats van 20.00 uur tot circa 21.00 uur in de Maranathakerk. Wie sinds 2014 nieuw in wijken 1 en 2 kwam, kreeg een persoonlijke uitnodiging. Mocht dit onverhoopt niet zijn gebeurd, dan geldt dit bericht als hartelijke uitnodiging. Graag willen we als kerkenraden onze nieuw ingekomen gemeenteleden hartelijk welkom heten en hen informeren over de gang van zaken binnen onze gemeente.