Ontmoetingsavond nieuw ingekomenen

Na afloop van de avonddienst in de Maranathakerk op zondag 24 april zal de ontmoetingsavond voor de nieuw ingekomenen worden gehouden. Wij nodigen alle leden, die het afgelopen jaar in de wijken 3 en 4 zijn komen wonen, hartelijk uit om deze ontmoeting bij te wonen. Als het goed is heeft u/heb jij daarvoor ook een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Mocht dat niet zo zijn, dan bent u hierbij als nog van harte uitgenodigd.