Ontmoetingsdag IRS: “Ik voel me nu zo rijk”

In dit bijzondere Reformatiejaar hopen we tijdens de IRS-ontmoetingsdag op D.V. 18 maart stil te staan bij het thema “Ik voel me nu zo rijk”. Na de opening door de voorzitter, ds. M. Klaassen, zal Roberto Goroni, een voormalige rooms-katholiek uit Italië, ons iets vertellen over zijn leven en het project dat IRS in Italië is gestart. Na de pauze zal in het kader van 500 jaar Reformatie een nieuw initiatief gepresenteerd worden door Hans ten Klooster (directeur IRS) en Hans van Hoof (voormalig rooms-katholiek). De morgen zal worden afgesloten door Pedro Snoeijer, veldwerker in Polen namens IRS. Na afloop van de morgen wordt de bezoekers een broodmaaltijd aangeboden door IRS. In verband hiermee stellen wij het op prijs als u zich uiterlijk woensdag 15 maart aanmeldt. Voor de jonge kinderen kunnen we oppas regelen. Als u hiervan gebruik wilt maken, wilt u dit dan tijdig aan ons doorgeven? Het aantal kinderen en welke leeftijd. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Aanvang: 10.00 uur, ontvangst met koffie/thee vanaf 9.30 uur
Locatie: Gomarus Scholengemeenschap, Hoefslag 11, Gorinchem

Mail voor meer informatie en om u aan te melden naar:
info@irs.nu of bel naar IRS-kantoor, 055-3030090.