Opbrengst Israëlcollecte D.V. Zondag 6 juli

Op D.V. Zondag 6 juli zal de diaconiecollecte een Israëlcollecte zijn.
Deze collecte zal bestemd zijn voor de Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa.
Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa zet zich in voor christen-Arabieren in Israël. De stichting wil een bemoediging zijn voor de christelijk-Arabische gemeenschap in Israël; een minderheid van ongeveer 1,6% van de totale bevolking.
De stichting steunt de school van de Sisters of Nazareth. Deze christelijk-Arabische school in Haifa heeft dringend behoefte aan een nieuw kleuterschoolgebouw. Het huidige gebouw is verouderd. Opknappen is niet meer aan de orde gezien bouwkundige gebreken. Het gebouw voldoet niet meer aan de lokale veiligheidseisen. Als de huidige, onveilige situatie blijft bestaan, krijgt de kleuterschool geen vergunning van het Ministerie van Onderwijs. De kleuterschool zal dan moeten sluiten. De school heeft geen andere mogelijkheid dan het bouwen van een nieuwe kleuterschool. Hiervoor krijgt de school geen subsidie vanuit de overheid. Men is grotendeels afhankelijk van donaties en giften.

De stichting wil de school helpen het nieuwbouwproject te realiseren. Op deze manier draagt de stichting bij aan de voortgang van christelijk onderwijs voor Arabische kinderen.
Graag willen we deze collecte van harte bij u aanbevelen. U kunt uw gave geven tijdens de diensten, maar als u uw gave liever via de bak over wil maken kan dat ook. Doet u dat dan op IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht onder vermelding van Sisters of Nazareth Haifa. Naast uw gave vragen we ook om uw gebed voor dit werk.

Voor meer informatie over de stichting, kijk op www.vriendenvanhaifa.nl

Namens de diaconie,

J.P Kraaijeveld
M. van Wijk