Open Gesprek

Kleine wijkteams, maaltijdprojecten, de Grote Kerk vaker open, aandacht voor jongerenevenementen enz. . . . Deze aanbevelingen werden gedaan tijdens de discipelschaps-dagen die onlangs zijn gehouden. De werkgroep wil met deze aanbevelingen aan de slag.
Op 15 september a.s. vindt daarom hierover een open gesprek plaats. Dit is een gesprek tussen leden van de werkgroep en mensen die tijdens deze avonden hebben aangegeven mee te willen denken. Voel je vrij om je hierbij aan te sluiten. De deur van het dienstgebouw van de Grote Kerk staat vanaf 19.45 uur voor je open.

Namens de werkgroep Missionair Werk,
Mirjam Monster-Wiersma