Open Huis

Open Huis
Zondag 8 oktober 2017 is het eerste Open Huis van dit seizoen. Op de koffie (thee of fris, zelfs water) bij medegemeenteleden.
Volgens de mensen die tot nu toe hebben meegedaan, is het een fijn en gezellig moment van ontmoeting. U en jij bent van harte uitgenodigd na de morgendienst in de Maranathakerk. Als u/jij het leuk vindt om ook uw/jouw huis open te stellen voor anderen, om langs te komen voor een bakkie, dan horen wij het graag.
U kunt zich opgeven bij Rieta en Gert de Bruin, rietadebruin@hetnet.nl, 0184 416685.
Op 8 oktober ben(t) u/jij hartelijk welkom bij:
Collette en Peter van den Bergh, Batelier 15
Annemieke en Berry Faro, Weresteijn 116
Janet en Jan de Koning, Rivierdijk 40
Lucinda en Piet Smits, Dorpsstraat 13, Wijngaarden
Alet en Johan Sparreboom, Rembrandtlaan 193