OpenDeur-dienst

Kom naar huis
Mijn kind
Kom naar huis
De tijd die dringt
Nog nooit is iemand tevergeefs naar Jezus toegegaan!

D.V. a.s. zondagavond 28 februari om 18.00 uur zal in de Grote Kerk de eerste OpenDeur-dienst van 2016 worden gehouden. Het thema van de dienst is: ”De jongen zonder naam!” We willen deze dienst alvast vermelden zodat u in de gelegenheid bent om mensen uit te nodigen voor deze dienst. Het is namelijk een goede gelegenheid om iemand, die minder bekend is met de boodschap van Christus, mee te nemen naar onze kerk! We geloven dat nog nooit iemand tevergeefs naar Jezus is toegegaan. Weet u daarom van harte welkom. Ds. Meijvogel zal in deze dienst voorgaan. Muzikale medewerking wordt verleend door Christian Verwoerd en Martin Zonnenberg. Nogmaals: u en jij bent van harte welkom en we hopen dat u iemand meeneemt!
Vriendelijke groet, De OpenDeur-dienst-commissie