OpenDeur – Vrijheid!

A.s. zondagavond 11 mei om 18.00 uur zal in de Maranathakerk de tweede OpenDeur-dienst van 2014 worden gehouden. We willen met elkaar nadenken over het thema “Vrijheid” aan de hand van Markus 7: 24-30. Ds. van den Bosch zal in deze dienst voorgaan.
Muzikale medewerking wordt verleend door Amanda Passchier en Romano van den Dool. Een goede gelegenheid heeft om vrienden, bekenden en buren, die minder bekend zijn met het Evangelie, uit te nodigen voor deze dienst. Iedereen van harte welkom.

De OpenDeur-dienst commissie