‘Organistenoverleg’

Eenmaal per jaar, de woensdag na biddag, komen de organisten, de predikanten, de medewerkers van het Kerkelijk Bureau en de leiders van de beamteams van de wijken alsmede van elke wijkkerkenraad één afgevaardigde bijeen in het Dienstgebouw. Dit onder leiding van de hiervoor verantwoordelijke ouderling-kerkrentmeester Kees van der Sluijs. We bespreken dan dingen die te maken hebben met de muzikale invulling van de reguliere diensten. We starten om 20.00 uur .