Oudejaarscollecte 2014

Oudejaarscollecte 2014

De derde collecte tijdens de dienst op 31 december aanstaande is de zogenaamde Oudejaarscollecte. Traditioneel wordt de opbrengst van deze collecte en die van de Paascollecte aangewend om zoveel mogelijk onze verplichte bijdrage in de kosten voor het landelijk kerkenwerk binnen de PKN te voldoen. De bijdrage aan de PKN is niet afhankelijk van deze twee collecteopbrengsten maar van het aantal leden en een percentage van onze inkomsten. Ongeacht de opbrengst van de Oudejaarscollecte moeten wij toch onze bijdrage voldoen. Dus indirect steunt u met deze collecte de PKN, maar direct ook onze eigen gemeente. Wij willen u vriendelijk vragen om a.s. oudejaarsdag zo mogelijk iets extra in deze derde collecte te doen. Het is de laatste collecte van dit jaar. Het College van Kerkrentmeesters doet een beroep op uw offervaardigheid.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wijnand Blom en Leen Kleijn