Ouderenpastoraat

Woensdag 5 oktober om 13.30 uur is er een bespreking van de beide ouderlingen-ouderenpastoraat (Willy Schouwenburg-van Andel en Gert de Bruijn), de diaken-ouderendiaconaat (Saskia Terlouw-Visscher), de beide wijkpredikanten en onze ouderenpastor (Harm Jansen) in de Maranatha Kerk. Dit betreft het regulier overleg.