Ouderenpastoraat wijken 1 en 2

De kerngroep ouderenpastoraat van ouderen-ouderlingen, ouderen-diaken, de wijkpredikanten en de ouderenpastor komt woensdag 16 november om 13.30 uur in de Maranatha Kerk bijeen voor periodiek regulier overleg.