Ouderenwerk

De commissie ouderenwerk nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst op D.V. woensdag 16 november a.s. Vanaf 14.15 uur staat de thee klaar in de recreatiezaal van Overslydrecht. Om half drie begint het programma. Ds. J.W. Sparreboom houdt deze middag de meditatie. Daarna komt dhr. Mouthaan uit Bleskensgraaf ons vertellen over het werk van de dorpskruidenier. Door middel van herinneringen en anekdotes neemt hij ons mee naar het werk van de kruidenier in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. In de pauze wordt koffie, met iets lekkers daarbij, geserveerd.  Een middag om naar uit te zien. Aan het eind van het programma wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten van deze middagen. Allen, ook nieuwe gezichten, worden van harte uitgenodigd om deze middag aanwezig te zijn.

Nog dit:
Wanneer u binnenkomt kunt u zich opgeven voor de advent/kerstbijeenkomst en maaltijd van D.V. woensdag 21 december a.s. Dit jaar zijn er geen kosten aan de kerstmaaltijd verbonden.
Namens de commissie een hartelijke groet,  A. Dekker