Ouderenwerk

Onze eerste bijeenkomst in dit nieuwe jaar 2018 hopen we te houden op D.V. woensdag 17 januari a.s. Niet in de recreatiezaal van zorgcentrum Overslydrecht, maar in de Grote Zaal van de Maranathakerk. We komen op deze plaats bij elkaar, omdat de zaal in Overslydrecht verbouwd wordt. We verwelkomen deze middag als gast ds. J.P. Kraaijeveld. Als gevangenispredikant vertelt hij ons deze middag over zijn werk onder gedetineerden. De meditatie wordt eveneens door ds. Kraaijeveld verzorgd. Vanaf kwart over 2 staat de thee klaar in de Maranathakerk. Om half drie begint het programma. Als u nog niet eerder op één van onze bijeenkomsten was, bent u eveneens van harte welkom. Als commissie ouderenwerk zien we uit naar uw komst.

Namens ons allen een hartelijke groet,

A. Dekke