Ouderenwerk

Onze tweede bijeenkomst in dit jaar hopen we te houden op D.V. woensdag 21 februari a.s. Ook deze keer komen we bij elkaar in de grote zaal van de Maranathakerk.

Als gasten verwelkomen wij deze middag ds. en mevr. S. Maliepaard. Zij zullen een presentatie verzorgen onder de titel ‘Van Woord naar Beeld’. Aan de hand van 40 Bijbelse schilderijen gaan zij de Bijbel door en zien en horen wij wie de Here Jezus is, wat Hij voor ons gedaan heeft en wat dat voor ons betekent.

Tegelijk steunen ze met de verkoop van ansichtkaarten, posters, lichtjes, een memoriespel van Hebreeuwse letters, maar ook eigen gemaakte jam en nog veel meer, twee projecten in Israël.

Vanaf 14.15 uur staat de thee klaar in de Maranathakerk. Om half drie begint het programma.

Als commissie ouderenwerk zien we uit naar uw komst.

Namens ons allen een hartelijke groet,  A. Dekker