Ouderenwerk

Op D.V. woensdag 28 maart a.s. is de volgende bijeenkomst in de vernieuwde recreatiezaal van zorgcentrum Oversly-drecht. De meditatie wordt deze middag verzorgd door ds. J.W. Sparreboom. Daarna ga ik u, met behulp van een PowerPointpresentatie, de geschiedenis van Rome vertellen. In de presentatie wordt o.a. gebruik gemaakt van foto’s en filmpjes. Allereerst zien we welke invloed de Romeinen op onze cultuur van de 21e eeuw hebben. Vervolgens gaan we via de legendarische oorsprong van Rome naar de Romeinse Republiek en het Romeinse keizerrijk. Veel aandacht wordt besteed aan Rome als stad van de pausen. Daarbij worden niet alleen de bekende zaken, zoals de Sint Pieterskerk aan de orde gesteld, maar ook de meer onbekende gebouwen, zoals de Scala Santa, de San Clemente en de San Prassede. Vanaf 14.15 uur staat de thee klaar. Om half drie begint het programma. We zien uit naar uw komst en we hopen met elkaar een interessant en gezellig samenzijn te hebben in de recreatiezaal van Overslydrecht.

Een hartelijke groet namens alle commissieleden,
A. Dekker