Ouderenwerk

Op D.V. woensdag 17 april a.s. hopen we onze volgende bijeenkomst te houden in de recreatiezaal van Zorgcentrum Overslydrecht. Dhr. Gijs Zonnenberg zal onder de titel ‘Passie en Pasen in Jeruzalem’ een Paasprogramma presenteren. Met behulp van foto’s uit Israël wordt het Lijdensevangelie verteld, uit de Bijbel gelezen, gedeclameerd en samen gezongen. Om 14.00 uur gaat de zaal open en wordt er thee gedronken. Om 14.30 uur begint het programma. Allen hartelijk uitgenodigd voor deze middag.

U kunt zich deze middag opgeven voor ons jaarlijkse uitje op woensdag 15 mei a.s. Doe een bedrag van € 35,- p.p. in een envelop, met daarop uw naam, adres en telefoonnummer.

U kunt de envelop ook afgeven bij:

  • mw. R. Gort-Visser, Bonkelaarplein 66;
  • mw. T. Visser-van Rijsbergen, Vogelenzang 53;
  • dhr. A. Dekker, Middenveer 16.

Uiterste datum van inleveren: zaterdag 4 mei 2019.

Namens de commissie ouderenwerk een hartelijke groet,
Adri Dekker.