Ouderenwerk

Op D.V. woensdag 15 april 2015 staan om 14.15 uur de thee en het chocolaatje voor u klaar, in “Huize Overslydrecht”, Scheldelaan 2. Het programma voor deze middag is iets gewijzigd: we gaan na de thee eerst zingen met Gijs Zonnenberg. We gaan Koningsliederen zingen, en daar heeft Gijs vast nog wel wat over te vertellen. Na de koffie hoopt prop. E. van der Poel uit Sliedrecht de meditatie te houden. Zo hopen we met elkaar een gezegende en fijne middag te hebben. Om ongeveer 17.00 uur gaan we op huis aan.
We hebben als commissie een mededeling voor u over het reisje op D.V. 20 mei 2015. We gaan proberen om nu wèl op het eiland Tiengemeten te komen. Dit is echt iets om in uw agenda te noteren. U krijgt nog nadere informatie over het programma. Als u wilt deelnemen aan deze gezellige middag moet u een envelop gereed maken met gepast geld en vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en uw opstapplaats (Maranathakerk aan de Lijsterweg of Rijnstate aan de Rijnstraat/Deltalaan). De kosten voor deze middag zijn € 32,- per persoon. Als u alleen wilt eten na afloop is uw bijdrage € 12,50 per persoon; ook dit in een enveloppe doen. U kunt de envelop inleveren bij binnenkomst op de eerstvolgende ouderenmiddag D.V. 15 april a.s.
Hartelijke groet, namens de Commissie, Leen van Eck