Ouderenwerk

De volgende ontmoetingsmiddag staat gepland op woensdag 18 oktober.
U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom in de grote zaal van de Maranatha Kerk aan de Lijsterweg.
Om 14.30 uur start het programma. We zingen enkele liederen met elkaar en dhr. Harm Jansen doet een korte meditatie.
Dhr. G.R. Leijsen is uitgenodigd om een presentatie te houden over het ‘Onderwijs vroeger en nu’. Dhr. Leijsen is een gepensioneerd onderwijzer, die 40 jaar in het christelijk lager- en basisonderwijs werkzaam is geweest. Met een beamer-presentatie maken we een reis door de tijd en laten we ons meevoeren naar vroegere tijden, toen alles heel anders was.
Het middagprogramma duurt tot ca 17.00 uur. Er is een collecte ter bestrijding van de onkosten.
We kijken er naar uit u te ontmoeten. Komt u ook?
Voor de volgende ontmoetingsmiddagen kunt u vast de volgende datums noteren: woensdag 15 november en woensdag 13 december. Meer informatie over de invulling van deze middagen volgt te zijner tijd via het Kerkblad. Voor vragen kunt u contact opnemen met Adrie van Eck, 018441-44 91 of Adrie van der Klis, 0184-41 61 12.