Ouderenwerk

De commissie ouderenwerk nodigt u van harte uit voor de eerste bijeenkomst in 2016. Op D.V. woensdag 20 januari a.s. staat de thee vanaf 14.15 uur klaar in de recreatiezaal van Overslydrecht. Om half drie begint het programma. Drs. A. den Besten houdt deze middag de meditatie. Daarna neemt dhr. W. van Rees ons met zijn verhalen en anekdotes opnieuw mee naar de winkels op de Kerkbuurt in vroeger jaren. Het programma wordt omstreeks 17.00 uur afgesloten.

We rekenen op uw komst.

Namens de commissie een