Ouderenwerk

De commissie ouderenwerk nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst op D.V. woensdag 20 april a.s. Vanaf 14.15 uur staat de thee klaar in de recreatiezaal van Overslydrecht. Om half drie begint het programma. De meditatie wordt gehouden door ds. J. Riemersma. Als gast verwelkomen we deze middag de heer Snijders uit Ter Aar. Hij houdt een dialezing met de titel: “Steeds nieuwe wonderen?” Wij hopen opnieuw een mooie bijeenkomst te hebben. U wordt van harte uitgenodigd om deze middag aanwezig te zijn.

In onze laatste bijeenkomst is al meegedeeld dat we op D.V. 25 mei a.s. naar Tilburg hopen te gaan. We brengen daar een bezoek aan het Textielmuseum. We worden ontvangen met koffie of thee met iets lekkers daarbij. Daarna krijgen we een rondleiding met de titel “traditie en vakmanschap”. Er wordt een bezoek gebracht aan de Wollendekenfabriek met de stoommachine, de DamastWeverij en het TextielLab. Ook is er aandacht voor het historische gebouw waarin het museum is gehuisvest. Er is daarna nog gelegenheid om op eigen gelegenheid in het museum rond te kijken en, niet te vergeten, de Textielshop. Aan het eind van de middag gaan we naar Loon op Zand om pannenkoeken te eten. We hopen ’s middags om 12.30 uur uit Sliedrecht te vertrekken en ’s avonds omstreeks 8 uur weer in Sliedrecht te zijn. Alle andere informatie hoort u op de bijeenkomst van 20 april a.s., of leest u in het Kerkblad. Nu is het van belang te weten dat u zich voor deze trip kunt aanmelden. Doe een bedrag van e 30,- per persoon in een envelop en zet de volgende gegevens op die envelop: naam, adres en de plaats waar u wilt opstappen: Maranathakerk of Rijnstraat; ook graag vermelden als u een allergie heeft (dit in verband met het pannenkoeken eten; in het restaurant kan men hiermee rekening houden). De envelop kunt u op 20 april in de recreatiezaal afgeven. Wanneer u dan niet aanwezig bent, de envelop graag met iemand meegeven.

Namens de commissie een hartelijke groet,

A. Dekker en L. van Eck