Ouderenwerk

Maandelijkse bijeenkomst op D.V. woensdag 21 september a.s. in de recreatiezaal van zorgcentrum Overslydrecht. Vanaf 14.15 uur staat de thee klaar. Om half drie begint het programma. Dhr. L. van Eck hoopt de meditatie te verzorgen. Vervolgens zal mw. A. den Houter in ons midden zijn, die ons zal meenemen in het leven van een schippersvrouw.

Allen hartelijk uitgenodigd.

Na afloop zullen degenen die zich daarvoor aangemeld hebben, kunnen genieten van een heerlijke maaltijd.

Namens de commissie een hartelijke groet,

A. Dekker