Ouderenwerk – Kerstbijeenkomst Overslydrecht

Op D.V. woensdag 16 december a.s. vindt de jaarlijkse kerstbijeenkomst plaats voor de ouderen van onze Hervormde Gemeente in de recreatiezaal van Overslydrecht. We ontvangen u vanaf 14.45 uur met koffie of thee en een heerlijke kersttractatie. Het programma begint om 15.30 uur. Medewerking wordt o.a. verleend door ds. Sparreboom. Leerlingen en docenten van de christelijke scholengroep “De Hoven”, locatie “Calvijn” uit Hardinxveld-Giessendam, verlenen muzikale medewerking. Na het middagprogramma hopen we de kerstmaaltijd te gebruiken. U kunt zich voor deze maaltijd niet meer aanmelden. Het maximale aantal personen dat de zaal mag bevatten, was, na de mogelijkheid van aanmelding, snel bereikt. Mochten er afmeldingen zijn, dan worden personen uit de reservelijst door iemand van de commissie benaderd. Omstreeks 19.15 uur wordt de maaltijd afgesloten. Als commissie ouderenwerk hopen we met elkaar een mooie en gezellige bijeenkomst en maaltijd te hebben.

Namens ons allen een hartelijke groet,

A. Dekker en L. van Eck