Ouderenwerkmiddag

Na een goede, fijne en gezellige Advent-/Kerst-bijeenkomst, waar we met goede 
herinneringen op terug kunnen zien, is er een nieuw jaar. Het nieuwe jaar 2014 is
aangebroken en we kijken uit naar woensdag 15 januari 2014 als we weer starten.
Om 14.15 uur verwelkomen we u met thee in “Huize Overslydrecht” aan de Scheldelaan.
Om 17.00 uur gaan we weer naar huis.
Het programma: meditatie door dr M. Klaassen en de heer Kees Heykoop uit Leerbroek
met het onderwerp “Bakkerij Het Stoepje”. Wat de inhoud is weten we niet, maar
de dames waren enthousiast, we laten ons dus verrassen. Denkt u met ons mee
over het programma en de dagtripjes? Zoals afgesproken liggen er invulformulieren
voor u klaar. 
We hopen u woensdag weer te ontmoeten.
Namens de commissie, A.H.Korporaal