Overleg burgerlijke en kerkelijke gemeenten

Periodieke organiseert het gemeentebestuur een overleg van burgemeester (en eventuele anderen) met de geestelijke leiders van de Sliedrechtse geloofsgenootschappen. Op dinsdag 13 september van 15.30 tot 17.00 uur is het weer zover. We worden als voorgangers bijgepraat over ontwikkelingen en kunnen ook van kerkelijke zijde onze inbreng hebben. We hopen op een vruchtbaar gesprek.