Overslydrecht

Aan de vooravond van zijn vakantie mag ds. G.J. Mink op vrijdag 21 juli de weeksluiting in Overslydrecht verzorgen. Het is een voorrecht om samen met de bewoners Gods Woord te overdenken, te bidden en te zingen!