Overslydrecht

Vrijdag 23 juni mag ik weer een weeksluiting verzorgen in ‘Overslydrecht’.
Dat is fijn om te doen. Samen met de bewoners die de weeksluiting bezoeken, zingen we, bidden we, en openen we de Bijbel.
De meesten van hen hebben door hun aandoening een ‘kleine wereld’ gekregen. Gemakkelijk vallen ze daardoor buiten ons blikveld. Maar we mogen elkaar
aansporen ook deze broeders en zusters niet te vergeten in het gebed voor elkaar.