Kerstnachtdiensten

Overzicht kerstnachtdiensten

Aanstaande woensdagavond 24 december worden de traditionele kerstnachtdiensten gehouden in de Grote Kerk. Samen met de Gereformeerde Kerk Sliedrecht kijken we uit naar twee bijzondere diensten. Diverse bekende kerstliederen zullen gezongen worden en met elkaar willen we nadenken over vertrouwde gedeelten uit het kerstevangelie. Thema dit jaar is: Vrede op aarde? Een boodschap die je bijna niet kunt geloven als we kijken naar de diverse oorlogen en dreigingen in de wereld. Toch zingen de engelen: Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen!
1e Kerstnachtdienst 20.30 uur Grote Kerk, deuren open vanaf 20.00 uur
Predikant: Ds. J. E. Schelling
Organist:    Arjan Versluis
Muz. medewerking: Gereformeerd kerk koor (Sliedrecht ), Chr. Geref. Zangkoor Evondo (Aalsmeer) en Interkerkelijk koor Eljakim (Haarlem) o.l.v. Ton van der Horst
Interkerkelijk koor El Jakim o.l.v. Ton van der Horst
Ouderling van dienst GK: Saskia Kieft-Houwen
Ouderling GK:                       Cees de Jong
Diakenen  GK:                       Conny Middelkoop en Kees de Zwart
Ouderlingen wijk 1:            Willem ‘t Jong en Piet Wielaard
Ouderlingen wijk 2:            Margareth Spijkers en Ria Mudde
Diakenen wijk 1:                  Sjoerd Wiersma en Wout van Tilborg
Diakenen wijk 2:                  Peter Kraaijeveld en Paul de Jager
Schriftlezing 1:                     Margareth Spijkers Jesaja 11:1-10 (Bijbel in gewone taal)
Schriftlezing 2:                     Ria Mudde Lukas 2:1-20 (NBV)
Gedicht:                                  Jan Hoftijzer

Liturgieën uitdelen:          Jan Hoftijzer & Kees de Zwart & Peter van Damme & ?
________________________________________
2e Kerstnachtdienst 22:30 uur Grote Kerk
Predikant: Ds. J.F. Thanghé
Organist:    Arjan Versluis
Muz. medewerking:     Arjan Versluis (piano) & Jantine Baars-Baas (dwarsfluit)
Ouderling van dienst: Samuel Juch
Ouderling wijk 1:           Wilco van Oord
Diakenen wijk 1:            Arjan den Otter en Jan de Koning
Ouderlingen wijk 2:      Hans van der Weijde en Ramona Muilwijk
Diakenen wijk 2:            Wim de Jong
Ouderlingen GK:            Ruurd Bijlsma en Joop van den Dool
Diakenen GK:                  Maarten Driesse en Eric de Ruiter

Schriftlezing 1:               Hans van der Weijde Micha 5:1-4 (Bijbel in gewone taal)
Schriftlezing 2:               Ramona Muilwijk Mattheüs 2: 1-12 (Bijbel in gewone taal)
Gedicht:                            Daniëlle Willemsen

Liturgieën uitdelen:     Daniëlle Willemsen & Marco Heijstek & Ramona Muilwijk & Frans Willemsen?

Steek een kaars aan in het duister,
laat het kerstlicht van Jezus toe in jouw hart,
en zaai vrede waar jij gaat.

Evangelisatie- en OpenDeur-commissie