Paasproject kinderen kindernevendienst

De kinderen van de kindernevendienst hopen tijdens de Lijdenstijd te gaan werken rondom het project ‘Delen in Gods Liefde’.
In 8 weken, vanaf zondag 15 februari, zal op verschillende manieren het lijden, sterven en de opstanding belicht worden. Niet alleen tijdens de Kindernevendienst zal het Paasevangelie behandeld worden, ook in de kerk zal te zien zijn dat het over dit deel van het Evangelie gaat. Verschillende kinderen uit de gemeente zullen in de dienst vertellen waar de Kindernevendienst over werkt en d.m.v. symbolen aan een kruis zal het verhaal kort uitgebeeld worden. Zo kunnen alle gemeenteleden zien en horen dat Gods Liefde door kinderen verder verteld mag worden.